Σεμινάρια του Κέντρου μας

Σεμινάρια του Κέντρου μας

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 

" Η Πνευματικότητα στην Σχέση"

 

 


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

"Τα Ενεργειακά Κέντρα και η Τέχνη της Ζωής"

 

 


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ CHAKRAS 

"Ενεργιακές Δεξαμενές - Chakras"

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας