Προσωπική Θεραπεία & Καθοδήγηση - Κέντρο ΑΝΑΗΑΤΑ

Προσωπική Θεραπεία & Καθοδήγηση - Κέντρο ΑΝΑΗΑΤΑ

Είναι εύκολο να πιστέψει κανείς πως με την έννοια θεραπεία εννοείται η αντιμετώπιση της αρρώστιας ή της δυσλειτουργίας με προτάσεις φαρμάκων και πρωτοκόλλων θεραπείας. Μια σημαντική εφαρμογή θεραπείας ωστόσο είναι η διεξοδική συζήτηση και ανάλυση της αιτίας του προβλήματος που προκάλεσε την αρρώστια ή την δυσλειτουργία. Και αυτό που ακολουθεί συνήθως είναι η σοφότερη καθοδήγηση για την κατανόηση και την λύση του πόνου και την ενόχλησης που τόσο καιρό απασχολεί τον ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας